Niemieckie Forum Kultury

Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej angażuje się na rzecz krytycznego i nakierowanego na przyszłość dialogu z historią tych terytoriów środkowo- i wschodnioeuropejskich, na których niegdyś mieszkali, bądź dziś jeszcze mieszkają Niemcy. Prowadząc dialog z partnerami z Europy Środkowej i Wschodniej, Forum Kultury chce odkrywać historię tych regionów jako dziedzictwo łączące Niemców z ich wschodnimi sąsiadami oraz w przystępnej formie rozpowszechniać tę wiedzę wśród jak najszerszych kręgów odbiorców. Forum Kultury organizuje wystawy, prezentacje książek, wykłady, dyskusje, koncerty, uroczystości wręczania nagród oraz konferencje. W jego cyklu wydawniczym Potsdamer Bibliothek östliches Europa (Poczdamska Biblioteka Europy Środkowej i Wschodniej) ukazują się książki popularnonaukowe, albumy oraz beletrystyka. Strona internetowa Forum Kultury stanowi otwartą platformę informacyjną, na której publikowane są zapowiedzi wydarzeń kulturalnych, wiadomości, artykuły i materiały dokumentacyjne. Forum Kultury pragnie pośredniczyć w dialogu pomiędzy Wschodem a Zachodem, pomiędzy nauką a opinią publiczną, pomiędzy instytucjami a inicjatywami jednostkowymi. Swoją działalnością wnosi aktywny wkład w proces międzynarodowego porozumienia i pojednania w zespalającej się Europie.

Niemieckie Forum Europy Środkowej i Wschodniej zostało założone w grudniu 2000 roku jako organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Poczdamie. Jest dotowane przez Pełnomocniczkę Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM) na podstawie decyzji niemieckiego Bundestagu.

Kontakt
Thomas Schulz | Magdalena Gebala
E-Mail: schulz[at]kulturforum.info | gebala[at]kulturforum.info
Teilen

0 komentarze:

Prześlij komentarz